زبان فرانسه را بیشتر بشناسیم

24 شهريور 1399

زبان فرانسه را بیشتربشناسیم

زبان فرانسه یکی ازمهمترین زبان ها شناخه شده که میتوان گفت در گذشته از ان به عنوانزبان بین الملل یاد میشده است. به علت مشهور بودنزبان فرانسه کتابهای زیادی از جکله شازده کوچولو به زبان فرانسه نوشتهشده که البته ب زبانهای زیادی نیز ترجمه شده است.

زبان فرانسه را بیشتربشناسیم

زبان فرانسه یکی ازمهمترین زبان ها شناخه شده که میتوان گفت در

گذشته از ان به عنوانزبان بین الملل یاد میشده است.

به علت مشهور بودنزبان فرانسه کتابهای زیادی از جمله شازده کوچولو

به زبان فرانسه نوشتهشده که البته ب زبانهای زیادی نیز ترجمه شده

است.

میتوانید اصل این کتاب را تهیه کنید و اط طریق ترجمه گوگل مطالعه کنید.

به بیان گروهی ازکتابهای مهم فرانسوی میپردازیم

کتاب بینوایان اثرویکتور هوگو میباشد در واقع این کتاب اونقدر معروف

می باشد که نیازی بهمعرفی ان نیست.

موضوع کتاب :این کتابدر واقع در باره ی فقر و تنگدستی یک

جامعه صحبت میکند ازدخترکی بنام کوزت که دچار قفقری شدید

بود میتوان گفت رویصحبت این کتاب در این باره است که اگر در یک جامعه

مرم در فقر و بی پولیدستو پا بزنند ممکن است به هرکاری دست بزنند

و این گونه است کهجنایاتی در یک کشور صورت میگیرد.

یادی کنیم از کتایشاهزاده کلیوز نوشته ی مادام کلیوز

این کتاب بوسیله ی یکنویسنده ی خانم فرانسوی نوشته شده

و ناگفته نماند کهترجمه فرانسه به فارسی این کتاب موجود نمی باشد

موضوع کتاب:این کتابدر واقع در این باه صحبت میکند که چیزهایی

که در اطرافمانمیبینیم معمولا اون چیزی که چشم ما می ایند در دنیای

واقعی نیستند و نکتهی اموزنده ی ان این است که زندگی ادم هارو

از روی دید ظاهریقضاوت نکنیم شتید حقیقت چیزه دیگری

باشد.

کتاب در جستجوی زماناز دست رفته نوشته ی مارسل میباشد او در

این کتاب در رابطه بامشکلاتی که در فضای اجتماعی وجود دارد را به رخ

میکشد ناگفته نمانداین کتاب تشکیل شده از هفت جلد مجزا می باشد.

ترجمه کننده کتاب زمان از دست رفته از فرانسه بهفارسی:مهدی سحابی

سایت پارس 68 بزرگترینسایت استارت اپ می باشد

که در ترجمه متونفرانسه به فارسی با تسلط کامل در اختیار شما

عزیزان می باشد.


ارسال دیدگاه

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم